Dziś i od września

Szanowni Państwo

Od września 2021r. planujemy wdrożyć w edukacji wczesnoszkolnej jeszcze szerszy zakres działań zgodnych z metodą Marii Montessori (1870– 1952) - włoskiej lekarki, twórczyni nowoczesnego podejścia do edukacji i wychowania. Jej pomysł jest już realizowany w wielu polskich przedszkolach i szkołach.

Stąd już w lutym wszyscy nauczyciele oraz dyrektor szkoły rozpoczną roczny kurs w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie, kończący się egzaminem.


Istotą pedagogiki Marii Montessori jest stwierdzenie, iż każde dziecko z uwagi na jego indywidualność powinno rozwijać się według stworzonego dla niego planu rozwojowego, w którym zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu samodzielną i efektywną naukę. Duchem zaś wyraźna podmiotowość dziecka, które początkowo poprzez zorganizowaną formę zabaw i indywidualnego zdobywania doświadczeń płynnie przechodzi do elementów pracy. Proces edukacyjno-wychowawczy, z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych, rozbudza jego ciekawość, pozytywne emocje,  sprawia mu satysfakcję, dzięki czemu prowadzi do sukcesu.


Od września Państwa dziecko będzie miało w naszej szkole:
- zwiększoną liczbę zajęć w grupie (meble modułowe), z wykorzystaniem najpełniejszego zestawu pomocy dydaktycznych, w tym multimediów;
- prawo wyboru partnera/ów podczas zajęć grupowych obok zajęć, gdy być może skład grup ustali prowadzący, a także prawo indywidualnej pracy w dążeniu do celu zajęć, gdy taką wolę wyrazi oraz prawo swobodnego wyboru podczas zajęć "swobodnej pracy" w ramach przygotowanego przez nauczyciela otoczenia, mające na celu rozwijanie się umiejętności korzystania z wolności;
- cotygodniowy blok zajęć techniczno – przyrodniczych, podczas których nauczyciele różnych przedmiotów przybliżą historię i tajniki techniki, w tym robotyki, będą przeprowadzać proste doświadczenia chemiczne i fizyczne, zaciekawią budową człowieka oraz podpowiedzą, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, m. in. przy oparzeniu, otarciu naskórka czy zakrztuszeniu. Blok będzie zawierał wiele różnorodnych zajęć, w tym pod nazwą "Zrób to sam";
- prawo do skoncentrowanej pracy, między innymi podczas tzw. "lekcji ciszy" (dziecko wie, że ma prawo do pracy w ciszy, że nikt nie będzie mu przeszkadzał, ani pomagał, jeśli pomoc jest niepotrzebna według zasady "Pomóż mi zrobić to samemu");
- swobodny dostęp do pomocy dydaktycznych, ułożonych tematycznie na półkach, będących w zasięgu jego ręki (dzieci są uczone porządku, sprzątają po sobie, a pomoce dydaktyczne odkładają na miejsce; dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, z którym materiałem dydaktycznym będzie pracować, a zadaniem nauczyciela jest wskazywać, jak korzystać z niego);
- poczucie dużej samokontroli, gdyż konstrukcja materiału dostosowanego do tej metody  niejednokrotnie pozwala samodzielnie stwierdzić dzieciom, czy zadanie wykonały dobrze czy źle, oraz - gdzie nastąpiła pomyłka i jak błąd naprawić;
- możliwość edukacji i rekreacji z wykorzystaniem zainstalowanego już w sali 11 Magicznego dywanu, z wieloma programami do nauki i zabawy.


Dodatkowo dzieci będą uczyć się oprócz języka angielskiego także języka hiszpańskiego oraz gry w szachy, a także korzystać z innych zajęć pozalekcyjnych, a tym sportowych (np. tańca nowoczesnego czy zajęć kulinarnych).
Oczywiście metoda włoskiej lekarki nie jest metodą partnerską czy całkowicie bezstresową. Państwa dzieci nie będą mogły robić "tego, co chcą" i nie będą partnerami nauczyciela. Ograniczeniom, regułom i ustalonym zasadom postępowania będą podlegać wszystkie elementy życia klasy. Ale dzięki temu, że metoda jest nieopresyjna, dzieci w ramach zaplanowanej tematyki - pod bacznym okiem nauczyciela - będą robić to, co je interesuje i co nie będzie przeszkadzało innym.


Wszystkie działania nauczycieli będą miały na celu, by Państwa dziecko przyzwyczaiło się do skoncentrowanej pracy, zdobyło bogatą wiedzę ogólną, posiadło kompetencje kluczowe, na co dzień wykazywało się samodzielnością oraz odpowiedzialnością za własne działania, a także zdyscyplinowaniem. Dziecko nie stanie się idealnym, lecz osiągnie optimum własnych możliwości rozwojowych.

Polecam książki Małgorzaty Mikszy "Zrozumieć Montessori" i Barbary Stein "Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej".


Łączę wyrazy szacunku – dyr. Remigiusz Podstawczuk