Dzień wyróżnień

Kategorie nagród na Dzień Wyróżnień w roku szkolnym 2020/2021

Kategorie nagród na Dzień Wyróżnień

21 czerwca 2021 roku

 

1. "Mały Omnibus" klas I – III SP 8

 

2. Najwszechstronniejszy sportowiec w SP 8 i PLO (wyłoniony zgodnie z odrębnym regulaminem)

 

3. 100 % frekwencja w SP 8

 

4. "Średni Omnibus" klas IV - VI

 

5. "Duży Omnibus" klas VII – VIII

 

6. Najlepszy uczeń klas IV – VIII (najwyższa średnia ocen, wzorowe zachowanie)

 

7. 100 % frekwencja w PLO

 

8. Najlepszy uczeń klas PLO (najwyższa średnia ocen, wzorowe zachowanie)

 

9. Złoty Absolwent SP 8 i PLO

 

10. Najbardziej uzdolniony muzycznie i plastycznie uczeń SP 8 i PLO

 

11. Najlepszy poliglota w SP 8 i PLO

 

12. Najlepszy matematyk w SP 8 i PLO

 

13. Finaliści / Laureaci konkursów wojewódzkich organizowanych                                           przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad przedmiotowych

 

14. Mistrz Szachownicy Zespołu Szkół oraz Mały Mistrz Szachownicy (z klas I – III SP 8)

 

15. Największy społecznik Zespołu Szkół

 

16. Największy postęp w nauce w SP 8 i PLO

 

17. Najlepszy Informatyk Zespołu Szkół

 

18. Najlepszy historyk w SP 8 i PLO

 

19. Mistrz ortografii SP 8 i PLO

 

20. Najlepszy geograf

 

21. Najciekawszy eksperyment fizyczno-chemiczny