Dzień Otwarty - podziękowanie

Organ prowadzący oraz dyrekcja składają serdeczne podziękowania wszystkim Nauczycielom i Uczniom zaangażowanym w coroczną akcję promocyjną pod nazwą Dzień Otwarty Szkoły.