Dzień otwarty

Akcja promocyjna pod nazwą Dzień Otwarty Szkoły (koordynator - p. Beata Nawrocka)