Dzielenie w edukacji wczesnoszkolnej

Nauka działań matematycznych to trudny proces, ale dzięki pomocom Montessori uczniowie klasy 2b pani Ewy Sobańskiej łatwiej i szybciej utrwalają wiedzę matematyczną.

Tablica dzielenia służy do badania podzielności liczb oraz uwidacznia i ułatwia zrozumienie tego, co dzieje się podczas dzielenia. Ten klasyczny materiał Montessori ilustruje ścisły związek między mnożeniem a dzieleniem.