Działalność szkoły

Szanowni Państwo, w związku ze stopniowym przywracaniem działalności szkół przekazuję istotne informacje dotyczące Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie....

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Od 18 maja 2020 r. przywracamy  bezpośrednie zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Koordynatorem realizacji tych zajęć zostaje pani Anna Sudnik.

Pedagog szkolny - p. Anna Stańczak - Mańkowska - jest do Państwa dyspozycji w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00, a w pozostałe dni od 8:00 do 12:00.

Psycholog dziecięcy - p. Marta Bogumił - Felbur jest dostępna dla Państwa zdalnie w poniedziałki w godzinach 13:00 - 17:00, oraz na terenie szkoły we wtorki od 13:00 do 17:00.

Od 25 marca do 7 czerwca 2020 r. zajęcia dydaktyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja 2020 r.:

  1. Przywrócimy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych (świetlica) w godzinach 7:30 – 15:30 dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin opublikowany w odrębnym komunikacie.
  2. Zorganizujemy konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych według planu:

Przedmiot

Dzień

Godzina

Sala

Prowadząca

Język polski - VIII a

czwartki

8:00 – 10:00

21

Izabela Jasielska

Język polski – VIII b

wtorki

8:30 – 10:30

26

Klaudia Wojda

Matematyka – VIII a

środy

12:00 – 14:00

21

Sylwia Gerwatowska

Matematyka – VIII b

wtorki

10:00 – 11:00

25

Elżbieta Wasylów

Język angielski – VIII a

środy

11:00 – 12:00

22

Magdalena Jurczak

Język angielski – VIII b

środy

12:15 – 13:15

22

Magdalena Jurczak

  1. Otworzymy bibliotekę szkolną: w poniedziałki i wtorki oraz czwartki i piątki w godzinach 8:00 – 14:00 oraz w środy w godzinach 10:00 – 16:00.

Od 1 czerwca 2020 r. zorganizujemy konsultacje dla wszystkich uczniów według planu podanego w odrębnym komunikacie.

Informuję, że podczas przemieszczania się na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny dotyczący zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zachowania dwumetrowej odległości między uczniami i pracownikami szkoły, a podczas zajęć – odległości półtorametrowej. Każdy wchodzący do budynku obowiązany jest stosować się do poleceń wyznaczonego przez dyrektora szkoły pracownika dyżurnego.

Goleniów, 16 maja 2020 r.                                             dyr. Remigiusz Podstawczuk