Doradztwo zawodowe

Zajęcia doradztwa zawodowego dla klas siódmych: 3. i 4. lekcja - VII a; 5. i 6. - VII b (prowadząca - p. Iwona Sadzik)