Chcemy pomóc

Szanowni Państwo

     W dniu 30 kwietnia 2021 r. w klasach IV – VIII oraz licealnych została przeprowadzona ankieta on-line, mająca na celu zdiagnozowanie zjawiska cyberprzemocy, o którym jest już głośno w naszym kraju. Jej wyniki zostały przeanalizowane w dniu 4 maja przez zespół nauczycieli. W niektórych klasach szkoły podstawowej uczniowie wskazali występowanie tego zjawiska wobec siebie (średnio dotyczy to 10 % dzieci), natomiast w klasach licealnych zjawisko jest nasilone (ponad 30%). Uczniowie, nawet jeżeli nie byli obiektem hejtu, ośmieszania czy namawiania do złych rzeczy, dostrzegają cyberprzemoc wobec swoich rówieśników. Im starsi uczniowie, tym rzadziej zgłaszają te fakty innym. Na ważne pytanie: "Komu zgłosiłbyś fakt cybeprzemocy?" odpowiadali, że w pierwszej kolejności rodzicom. W dalszej kolejności – nauczycielom, policji, kolegom. Stąd ogromna prośba do rodziców o monitorowanie zjawiska, które ma najczęściej miejsce w godzinach popołudniowych, czy nawet nocnych.

Dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli sformułowali wnioski do dalszej pracy:

  1. Poinformować rodziców o wysokim zaufaniu, jakim darzą ich dzieci oraz przeprowadzić na zebraniach krótkie pogadanki dotyczące zjawiska cybeprzemocy.
  2. Przeprowadzić we wszystkich klasach lekcje wychowawcze dotyczące zjawiska cyberprzemocy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
  3. Zorganizować w jednej z klas, w której zjawisko cyberprzemocy jest nasilone, lekcję profilaktyczną z prelegentem zewnętrznym.

Łączę wyrazy szacunku – dyr. Remigiusz Podstawczuk