Basen od września

Harmonogram piątkowych wyjazdów na basen FALA uczniów SP 8  w roku szkolnym 2022/2023 - projekt

 

Harmonogram piątkowych wyjazdów na basen FALA uczniów SP 8  w roku szkolnym 2022/2023 - projekt

Klasa

Liczba dzieci

Odjazd sprzed NETTO

Czas w basenie

Przyjazd

III

23

7:55

8:15 –9:00

9:25

I b i II b

16 + 12

8:40

9:00 – 9:45

10:15

I a

17

9:25

9:45 – 10:30

11:00

II a

21

10:15

10:30 – 11:15

11:45

 

Odpłatność z góry (do 10. dnia miesiąca) wynosi 80 zł w przypadku czterech lekcji i 60 zł w przypadku trzech lekcji w miesiącach, gdy piątki są wolne od nauki. Wpłacane wychowawcom kwoty będą w części pokrywać koszty autokaru, wynagrodzenia dwóch instruktorów oraz wynajmu basenu.

Nieobecność dziecka w dniu wyjazdu na basen nie będzie podstawą do zwrotu części opłaty. Koszt niezrealizowanej usługi w sytuacji wcześniej zgłoszonej awarii na basenie będzie uznany i zwrócony.