Akcja promocyjna liceum

10:00 – 14:00, SP 2 – udział delegacji nauczycieli oraz uczniów liceum w Goleniowskiej Giełdzie Szkół – akcji promocyjnej szkół ponadpodstawowych organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Goleniowie (koordynator – p. Piotr Cudziło)