26. PRZYDATNE STRONY www

INFORMATOR
 o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Współpracy Społecznej

opracowanie merytoryczne
lek.med. Joanna Adamiak


Przydatne strony WWW

•    https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
•    https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/znajdz-osrodek/
•    https://www.psychiatria.pl
•    https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/
•    https://online.synapsis.pl
•    https://www.psychologia.edu.pl
•    https://www.zaburzeniapsychiczne.pl
•    https://emocje.pro
•    https://www.depresja.org
•    https://forumprzeciwdepresji.pl
•    https://www.depresjaza.pl
•    https://www.depresja.ws
•    https://www.stopdepresji.pl
•    https://tacyjakja.pl
•    https://feniks.kolobrzeg.pl
•    https://stowarzyszenierodzina.blogspot.com
•    https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty
•    https://www.gov.pl/web/rpp/leki
•    https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/szpitale-psychiatryczne-i-rzecznicy
•    https://euromedis.pl/opieka-psychologiczna-i-psychoterapeutyczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-ramach-nfz/
•    https://szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1227/(20211208.150402).wykaz_zpch_i_zaz__08.12.2021_r.pdf (ośrodki pracy chronionej)