21. PRZYDATNE ADRESY - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMATOR

 o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Współpracy Społecznej

 

opracowanie merytoryczne

lek.med. Joanna Adamiak

 

Przydatne adresy

 

Domy Pomocy Społecznej

 

Powiat białogardzki - Białogard

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Brata Alberta 1, 78-200 Białogard, tel. (94) 31-278-11, fax (94) 31-23-613. Organ lub podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy "PRZYTULISKO" w Białogardzie. Liczba miejsc: 180. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 26 PS.1.AKW. 9013/1/09 z dnia 02.04.2009 r.

Powiat choszczeński - Brzeziny

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Brzezinach 73-200 Drawno, tel. (95) 76-81-066, fax (95) 786-11-99. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Choszczeński. Liczba miejsc: 104. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie Decyzji nr 17/2007 PS.1.JJ.9013/25a/07 z dnia 20.06.2007 r.

Powiat drawski - Darskowo

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Darskowie, Darskowo 7, 78-520 Złocieniec, tel./fax (94) 36-71-656. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Drawski. Liczba miejsc: 67. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 10/2007 PS.1.MO.9013/17a/06/07 z dnia 03.01.2007 r.

Powiat goleniowski - Nowogard

Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. Kolonia Smużyny 2, 72-200 Nowogard, tel. (91) 39-20-271, (91) 39-21- 588, fax (91) 39-20-825, (91) 39-21-253. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Goleniowski. Liczba miejsc: 237. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 27/2009 PS.1.JJ.9013-2/09 z dnia 14.04.2009 r.

Powiat gryficki - Gryfice

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice, tel. (91) 38-42-565, fax (91) 38-48-555. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Gryficki. Liczba miejsc: 116. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 15/2007 PS.1.JJ.9013/16a/07 z dnia 15.06.2007 r.

Powiat gryficki - Jaromin

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 72-320 Jaromin k/Trzebiatowa, tel. (91) 38-72-529, fax (91) 38-73-313. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Gryficki. Liczba miejsc: 345. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 6/2006 PS.1.MO.9013/8a/2006 z dnia 27.10.2006 r.

Powiat gryfiński - Dębce

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 74-100 Dębce 11, tel./fax (91) 416-02-35. Organ lub podmiot prowadzący: Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach. Liczba miejsc: 81. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.9013-12/10-3[LS] z dnia 07.09.2010 r.

Powiat gryfiński - Trzcińsko-Zdrój

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Al. Róż 1, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. (91) 414-81-62, fax (91) 414-80-60. Organ lub podmiot prowadzący: Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku Zdroju. Liczba miejsc: 82. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.AK.9013 - 20/10 z dnia 15.12.2010 r.

Powiat gryfiński - Moryń

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, tel. (91) 414-60-24, fax (91) 414-63-70. Organ lub podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie. Liczba miejsc: 120. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 2/2006 PS.1.MO.9013/2a/2006 z dnia 12.04.2006 r.

Powiat gryfiński - Nowe Czarnowo

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 74-115 Nowe Czarnowo, tel. (91) 316-59-21 (91) 316-59-25. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Gryfiński. Liczba miejsc: 120 Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr PS.1.AK.9013/2/2010 z dnia 20.04.2010 r.

Powiat kamieński - Śniatowo

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 72-400 Śniatowo, tel. (91) 38-32-325, fax (91) 38-32-390. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Kamieński. Liczba miejsc: 75. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 20/2007 PS.1.JJ.9013/15a/06/07 z dnia 22.11.2007 r.

Powiat kołobrzeski - Kołobrzeg

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Mazowiecka 29 78-100 Kołobrzeg, tel. (94) 35-25-388, fax (94) 35-46-567. Organ lub podmiot prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu. Liczba miejsc: 35. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 1 PS.1.MO.9013/1/2006 z dnia 24.02.2006 r.

Powiat kołobrzeski - Włościbórz

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych we Włościborzu. 76-114 Wrzosowo, tel. (94) 35-81-922, fax (94) 35-81-963. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Kołobrzeski. Liczba miejsc: 110. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr PS.1.JJ.9013/7a/2006 z dnia 26.07.2006 r.

Powiat kołobrzeski - Gościno

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. 78-120 Gościno, tel. (94) 35-12-565, fax (94) 35-12-501. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Kołobrzeski. Liczba miejsc: 60. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 12/2007 PS.1.MO.9013/19a/06/07 z dnia 23.02.2007 r.

Powiat kołobrzeski - Dygowo

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Piotrowice 1, 78-113 Dygowo, tel. (94) 35-31-946. Organ lub podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "SENIOR" w Piotrowicach. Liczba miejsc: 44. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji 22 PS.1.L.S.9013-1/08 z dnia 16.01.2008 r.

Powiat koszaliński - Cetuń

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Cetuń 6, 76-010 Polanów, tel. i fax (94) 31-88-200. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Koszaliński. Liczba miejsc: 80. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr S-1.9423.1.2.2015.JJ z dnia 30.11.2015 r.

Powiat koszaliński - Mielno

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno, tel. (94) 34-76-695, fax (94) 31-89-647. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Koszaliński. Liczba miejsc: 80. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K-S- 1.9423.1.5.2013 IL z dnia 20.12.2013 r.

Powiat koszaliński - Parsowo

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 76-039 Biesiekierz, Parsowo 25, tel. (94) 31-80-225, (94) 31-80-359, fax (94) 31-80-525 Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Koszaliński. Liczba miejsc: 85. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji S-1.9423.1.3.2015.JJ z dnia 30.11.2015 r.

Powiat koszaliński – Nowe Bielice

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Nowe Bielice 1-3, 76-039 Biesiekierz, tel. (94) 342-64-40, (94) 316-33-51, (94) 316-33-52. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Koszaliński. Liczba miejsc: 142 Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K.PS.1.IL.9013-15/10 z dnia 02.12.2010 r.

Powiat koszaliński - Żydowo

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. 76-012 Żydowo, tel. (94) 31-88-887, fax (94) 31-88-889. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Koszaliński. Liczba miejsc: 215. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K.PS.1.IL.9013-16/10 z dnia 06.12.2010 r.

Powiat koszaliński - Bobolice

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice, tel. (94) 31-87-332. Organ lub podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Prowincja Polska w Warszawie. Liczba miejsc: 65. Zezwolenie na czas

nieokreślony na podstawie decyzji nr 5/2006 PS.1.MO.9013/6a/2006 z dnia 16.08.2006 r.

Koszalin

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku. ul. Leonida Teligi 4, 75-235 Koszalin, tel. (94) 717-08-90. Organ lub podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Koszalina. Liczba miejsc: 89. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K-S-1.9423.1.2.2015.IL z dnia 29.06.2015 r.

Powiat łobeski - Resko

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. ul. Wojska Polskiego 40, 73-310 Resko tel. (91) 39-51-830, fax (91) 39-51-337. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Łobeski. Liczba miejsc: 140. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.LS.9013-1/2010 z dnia 15.03.2010 r.

Powiat myśliborski – Myślibórz

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz, tel. (95) 74-72-274, fax (95) 74-73-031. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Myśliborski. Liczba miejsc: 170. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 14/2007 PS.1.MO.9013/24a/07 z dnia 16.05.2007 r.

Powiat pyrzycki - Pyrzyce

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Żabów 31, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 57-77-641. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Pyrzycki. Liczba miejsc: 80. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 16/2007 PS.1.JJ.9013/20a/07 z dnia 15.06.2007 r.

Powiat stargardzki - Dolice

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. ul. Wiśniowa 12, 74-220 Dolice, tel. (91) 56-40-023, fax (91) 56-40-180. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Stargardzki. Liczba miejsc: 60. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 9/2007 PS.1.MO.9013/13a/06/07 z dnia 03.01.2007 r.

Powiat szczecinecki - Borne Sulinowo

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo, tel. (94) 37-33-880, fax (94) 37-33-059. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Szczecinecki. Liczba miejsc: 162. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.MO.9013/18A/06/07 z dnia 6.01.2007 r.

Powiat świdwiński - Krzecko

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Krzecko 5, 78-314  Sławoborze tel. i faks (94) 364-72-84. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Świdwiński. Liczba miejsc: 70. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 7/2006 PS.1.MO.9013/11a/06 z dnia 28.11.2006 r.

Powiat świdwiński - Modrzewiec

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Modrzewiec 8, 78-331 Rąbino, tel. i faks (94) 36-43-224. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Świdwiński. Liczba miejsc: 90. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 8/2006 PS.1.MO.9013/12a/2006 z dnia 11.12.2006 r.

Powiat wałecki - Wałcz

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. ul. Orla 35, 78-600 Wałcz, tel. (67) 38-73-777, fax (67) 38-73-550. Organ lub podmiot prowadzący: Starosta Wałecki. Liczba miejsc: 60. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 29/2009 K.PS.1.IL.9013/5/09 z dnia 23.06.2009 r.

Szczecin

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. ul. Romera 21/29, 70-900 Szczecin, tel. (91) 43-27-712 (91) 43-27-716. Organ lub podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin. Liczba miejsc: 251. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 29/2009 PS.1.JJ.9013-4/09 z dnia 30.10.2009 r.

Szczecin

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin tel. (91) 45-57-210, fax (91) 455-83-33. Organ lub podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin. Liczba miejsc: 241. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji 24/2008 PS.1.JJ.3013-4/08 z dnia 30.10.2008 r.

Szczecin

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin, tel. (91) 45-41-481. Organ lub podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin. Liczba miejsc: 74. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 23/2008 PS.1.LS.9013-5/08 z dnia 24.10.2008 r.

Szczecin

Dom Pomocy Społecznej im. Doktora Edmunda Wojtyły dla osób przewlekle psychicznie chorych. ul. Lubomirskiego 7, 71- 505 Szczecin, tel. (91) 454 00 52, 605 348 636. Organ lub podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie. Liczba miejsc: 100. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji S-1.9423.1.6.2014.JJ z dnia 15.12.2014 r.

Szczecin

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych. al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, tel. (91) 311 47 31, 605 348 636. Organ lub podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie. Liczba miejsc: 100. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji S-1.9423.3.2018.JJ z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Szczecin

Dom Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka dla osób przewlekle psychicznie chorych. Kolsk 30A, 73-240 Bierzwnik, tel. (95) 784 10 19, 605 348 636. Organ lub podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie. Liczba miejsc: 90. Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji ZPS-3.9423.6.2020.JJ z dnia 22 maja 2020