1. WPROWADZENIE

INFORMATOR

 o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Współpracy Społecznej

 

opracowanie merytoryczne

lek.med. Joanna Adamiak

 

 

Wprowadzenie - podstawowe potrzeby psychiczne

 

Według Stefanie Stahl cztery podstawowe potrzeby psychiczne to:

  • potrzeba więzi,
  • potrzeba autonomii i kontroli,
  • potrzeba dążenia do zaspokojenia pragnień lub unikania nieprzyjemności,
  • potrzeba dowartościowania lub akceptacji.

Można przyjąć założenie, że we współczesnym świecie, charakteryzującym się dążeniem do podnoszenia materialnej jakości życia, potrzeby te są często marginalizowane lub pomijane.

Ich niedobór ma natomiast znaczący wpływ na nasze samopoczucie oraz kondycję psychiczną.

Brak kontroli nad własnym życiem czy pozostawanie w niekomfortowej sytuacji mogą powodować przewlekły stres i dyskomfort psychiczny, wpływając równocześnie na naszą kondycję fizyczną.

Kontrola daje nam poczucie bezpieczeństwa, a jej zdolność zachowujemy dzięki własnej autonomii.

Pozbawienie człowieka autonomii, powoduje różnego rodzaju blokady. Współczesne życie i związane z nim czynniki społeczne i ekonomiczne mogą znacząco wpływać na utratę naszej autonomii. Żyjemy w szybkim tempie, pod presją, mierzymy się z poważnymi problemami, z utratą stabilności ekonomicznej, niekomfortowymi sytuacjami w pracy i rodzinie.

Świat "zwariował", zaszedł w ślepy zaułek, nie wszystkim daje możliwość ucieczki.

Ktoś kiedyś powiedział, że każdy człowiek co najmniej raz w życiu doświadczy kryzysu psychicznego…

Doświadczamy coraz więcej lęków, napięcia, obniżonego nastroju, poczucia bezsensu, braku chęci i motywacji do działania, zaburzeń łaknienia, snu, coraz częściej wpadamy w sidła uzależnień, w tym behawioralnych. Nie umiemy sobie sami poradzić, ani pomóc. Niniejszy Informator ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń zdrowia psychicznego, form pomocy oraz miejsc, gdzie na terenie województwa zachodniopomorskiego taką pomoc można uzyskać. Informator został opracowany przez specjalistkę psychiatrii praktykującą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nie ma charakteru publikacji naukowej, ale ma stanowić dla mieszkańców województwa przystępne źródło wiedzy w sytuacjach pogarszającego się samopoczucia psychicznego ich samych lub ich bliskich.

Omówione w publikacji zagadnienia oparte są przede wszystkim na wiedzy oraz bogatym, praktycznym doświadczeniu Autorki i jej pracy na terenie województwa.