1 września w naszej szkole

Nowy rok szkolny rozpoczęty! Uczniowie Szkolnej 13 podczas apeli zaśpiewali hymn państwowy, oddali honory sztandarowi szkoły, spotkali się ze swoimi wychowawcami. Starsi - licealiści - minutą ciszy uczcili pamięć bohaterów drugiej wojny światowej. Dyrektor szkoły przypomniał, że symbolem bohaterskiej obrony jest na zawsze Westerplatte, gdzie obecnie widnieje napis "NIGDY WIĘCEJ WOJNY", ale i przypomniał fakt bestialskiego ataku lotniczego faszystowskich samolotów na śpiące, bezbronne, polskie miasto Wieluń, kiedy podczas wielogodzinnego bombardowania 1 września 1939 r. zginęło ponad dwanaście tysięcy Polaków. Podkreślił, że obecnie Polska, odbudowana przez pradziadków z ruin, jest krajem miodem i mlekiem płynącym, ale by tak dalej było,  wszyscy muszą się o to starać.

Dyrektor szkoły stwierdził, że szkoła jest dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego, wszystko jest zaplanowane. Życzył uczniom samych szczęśliwych chwil, szukania prawdy jasnego płomienia oraz sukcesów w podnoszeniu gmachu, którym jest Polska, a o którym pisał Adam Asnyk w wierszu "Do młodych". Życzył tegorocznym maturzystom sukcesu na zewnętrznym egzaminie, a pierwszoklasistów przekonywał, że ich dzisiejszy stres w nowej szkole jest nieuzasadniony, gdyż panuje w niej życzliwa, przyjazna atmosfera i pracują w niej sami życzliwi, przyjaźni nauczyciele.