Skład Rady

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Oddział

Imię i nazwisko rodzica

"0"

Małgorzata Jońca

I a

Dorota Lewicka

I b

Izabela Majerczak

II a

Justyna Zielińska

II b

Agata Zielińska

III a

Małgorzata Radoń

III b

Aleksandra Bednarek

IV a

Krzysztof Chabraszewski

IV b

Paulina Dej

IV c

Monika Filipowicz

V a

Jarosław Słaby

V b

Bożena Głogowska

V c

Marcin Bit

VI a

Marieta Szafranowicz

VI b

Magdalena Czechorowska

VII a

Katarzyna Matusiak

VII b

Aneta Piasecka

VIII a

Dorota Czapeczka

VIII b

Aneta Piasecka

III A

Ewa Jakubowska

III B

Joanna Bąk

PLO

Aleksandra Krzystolik