Zebrania z rodzicami

Przydział sal i godzin na zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2017 / 2018

 

 

Klasa

Wychowawca

Godzina

Sala

0

p. Elżbieta Chadaś

16:30

16

I A

p. Izabela Karasiak

16:30

11

I B

p. Justyna Owczarek

16:30

13

II A

p. Agnieszka Otrząsek

16:30

14

II B

p. Renata Jarmuł

16:30

15

III A

p. Beata Nawrocka

16:30

23

III B

p. Klaudia Szymczak

16:30

12

III C

p. Ewa Jakubowska

16:30

22

IV A

p. Marta Osińska

16:00

21

IV B

p. Małgorzata Grzelak

17:00

24

IV C

p. Klaudia Wojda

16:30

25

V A

p. Magdalena Bielczuk

16:30

4

V B

p. Olga Swirog

16:00

2

VI A

p. Magdalena Jurczak

16:30

7

VI B

p. Kamila Bolechowska

16:00

5

VII A

p. Piotr Cudziło

16:00

1

VII B

p. Anna Stańczak - Mańkowska

16:30

26

2 A

p. Kamila Bolechowska

17:00

5

2 B

p. Piotr Cudziło

17:00

1

3 A

p. Remigiusz Podstawczuk

17:00

6

3 B

p. Sylwia Gerwatowska

17:00

2

 

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  1. 18 IX 2017 r.
  2. 6 XI 2017 r.
  3. 11 XII 2017 r. (przewidywane oceny śródroczne)
  4. 26 III 2018 r.
  5. 14 V 2018 r. (przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne)