Plan lekcji cz.3

  Od 15.10.2018 r.              
PON Miodek Grzelak B.Bogumił Sadzik Gębicka Janica Subocz Wójcik
1. IV b              
2. IV b              
3. V c              
4. V c              
5. VI ab dz.              
6. VI ab dz.              
7.                
8.                
                 
WT                
1. VII ab dz.           od 7:00 do 8:00 świetlica VIII b
2. VII ab dz.             IV a
3. V b             VIII a
4. V b             KM
5. III ab dz.              
6. III ab dz.              
7.                
8. od 16:00 do 17:30 piłka ręczna              
                 
ŚR Miodek Grzelak B.Bogumił Sadzik Gembicka Janica   Wójcik
1.                
2.                
3.                
4. V b              
5. V b              
6. IV b              
7. IV b              
8.   15:00 - 16:30 samoobrona            
9.                
                 
CZW                
1. VIII ab dz.              
2. VIII ab dz.              
3. V c              
4. V c              
5.               IV c
6.               IV b
7.               VIII a
8.         Od 14:45 cztery lekcje Zumby - dwie grupy     VIII b
9.                
                 
PT Miodek Grzelak B.Bogumił Sadzik Gembicka Janica Subocz Wójcik
1. Basen     LO   III b od 7:00 do 8:00 świetlica  
2. Basen     LO   III a    
3. Basen         LO    
4. Basen         WJ    
5. Basen              
6. Basen              
7.                
8.