Darowizny

 

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

(stan na 11.05.2019 r.)

 

Oddział

Zebrana kwota

"0"

350 zł

I a

540 zł

I b

420 zł

II a

455 zł

II b

475 zł

III a

700 zł

III b

520 zł

IV a

645 zł

IV b

325 zł

IV c

485 zł

V a

315 zł

V b

620 zł

V c

365 zł

VI a

415 zł

VI b

220 zł

VII a

195 zł

VII b

220 zł

VIII a

220 zł

VIII b

145 zł

III a (G4)

390 zł

III b (G 4)

100 zł

LO

260 zł