Darowizny

Wysokość darowizn na Radę rodziców w roku szkolnym 2017/2018 – stan na 12 grudnia 2017 r.

Oddział

Wysokość darowizn

"0"

530 zł

I a

510 zł

I b

360 zł

II a

690 zł

II b

296 zł

III a

345 zł

III b

550 zł

III c

645 zł

IV a

460 zł

IV b

590 zł

IV c

310 zł

V a

445 zł

V b

225 zł

VI a

320 zł

VI b

260 zł

VII a

505 zł

VII b

220 zł

II a G4

520 zł

II b

425 zł

III a

480 zł

III b

630 zł