Darowizny

 

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

(stan na 31 X 2018 r.)

 

Oddział

Zebrana kwota

"0"

75 zł

I a

500 zł

I b

200 zł

II a

295 zł

II b

40 zł

III a

660 zł

III b

40 zł

IV a

270 zł

IV b

180 zł

IV c

145 zł

V a

145 zł

V b

120 zł

V c

Nic

VI a

415 zł

VI b

Nic

VII a

150 zł

VII b

220 zł

VIII a

220 zł

VIII b

125 zł

III a (G4)

390 zł

III b (G 4)

100 zł

LO

210 zł