Darowizny

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

(stan na 4 X 2019 r.)

 

Oddział

Zebrana kwota

I a

310 zł

I b

 

II a

425 zł

II b

 

III a

 

III b

 

IV a

 

IV b

440 zł

V a

 

V b

220 zł

V c

 

VI a

 

VI b

250 zł

VI c

 

VII a

 

VII b

 

VIII a

 

VIII b

 

I a LO

 

I b LO

 

I c LO

 

I d LO

 

II LO