Lista słuchaczy dopuszczonych do egzaminu

łuchacze dopuszczeni do egzaminów pisemnych w dniu 12 stycznia 2019 r.

 

Semestr I

1. Małolepszy S. (pilny kontakt z sekretariatem) 

2. Stępień K. (pilny kontakt z sekretariatem) 

 

Niedopuszczeni:

1. Ładziak K. (pilny kontakt z sekretariatem, dodatkowe konsultacje, brak pracy: matematyka, informatyka)

2. Mosek M. (pilny kontakt z sekretariatem) 

3. Tabaka E. (pilny kontakt z sekretariatem, dodatkowe konsultacje)

4. Zalewski B. (pilny kontakt z sekretariatem, dodatkowe konsultacje)

5. Żebrowski P. (pilny kontakt z sekretariatem, dodatkowe konsultacje)

6. Głowacka W. (dodatkowe konsultacje)

7. Aleksza D. (pilny kontakt z sekretariatem) 

8. Buczek K. (pilny kontakt z sekretariatem, dodatkowe konsultacje)

9. Kowalczyk S. (pilny kontakt z sekretariatem) 

10. Wojtanek P. (pilny kontakt z sekretariatem) 

 

Semestr V:

1. Bartkowiak M.

2. Burzyński D.

3. Kolankowicz J.

4. Krawczyńska W. (pilny kontakt z sekretariatem) 

5. Marciniak K.

6. Maślarz M.

7. Nasionek D.

8. Paciorek W.

9. Sobolewski T.

10. Stefaniak M.

11. Tatar Ż. (pilny kontakt z sekretariatem) 

12. Cepielik B. (pilny kontakt z sekretariatem) 

13. Wilczęga K.

14. Woźnica R.

15. Stawski W.

 

Niedopuszczeni:

1. Bartnik D.

2. Bartnik T. (dodatkowe konsultacje, brak pracy: matematyka, fizyka)

3. Czerwiński J. (brak pracy: matematyka, fizyka)

4. Kasperski R. (pilny kontakt z sekretariatem, brak pracy: j. polski, j. angielski)

5. Piszczek J. (pilny kontakt z sekretariatem, dodatkowe konsultacje, brak pracy: matematyka, fizyka)

6. Spryszak K.