Harmonogram zajęć z wf-u

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych, siódmych, ósmych, gimnazjalistów i licealistów

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Soboty

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Adrianna Miodek

 

PIŁKA RĘCZNA

 

15:30 – 17:00, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

14:45 – 16:15, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA

9:00 – 15:00, raz w miesiącu, Aleksandra Winogrodzka

 

AKTYWNE FORMY TURYSTYKI

 

 

 

 

14:45 – 16:15, aula, Aleksandra Winogrodzka

 

TENIS STOŁOWY

(Grupa I)

 

16:15 – 17:45

TENIS STOŁOWY (Grupa II)

 

16:15 – 17:45, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II)

9:00 – 11:30, aula, Małgorzata Grzelak

 

JUDO

 

11:30 – 14:00, aula, Małgorzata Grzelak

 

RUGBY

 

Obie formy do wyboru prowadzone przez panią Gosię będą prowadzone w soboty zjazdowe:

15 IX, 29 IX, 13 X, 27 X, 10 XI, 24 XI, 8 XII, oraz 15 XII, 5 I i 19 I

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty) prowadzone przez p. Aleksandrę Winogrodzką.

 

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

II semestr

Rok Szkolny 2018/2019

Cele i zadania:

  • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic;
  • rozbudzanie potrzeby spędzania "wolnego czasu" w formie turystyki i zajęć 
    w terenie;
  • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych;
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego;
  • docenianie i poznanie turystycznych walorów regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych;
  • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań;
  • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć;
  • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą.

 

 

Sposób realizacji zajęć:

- Uczniowie realizują 34 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze                      w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odzieży i obuwia adekwatnego                           do warunków pogodowych. Zalecane jest posiadanie prowiantu i napojów.

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają              na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej;

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej;

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej;

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej.

 

Terminarz AFT:

 

AKTYWNE FORMY TURYSTYKI

 

- koniec lutego 2019 (termin do ustalenia) - wyjazd do Polic na mecz piłki siatkowej Chemik Police - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

-23 marzec 2019- wyjazd do Parku Trampolin Fun Jump Szczecin.

-20 kwiecień 2019 – wyjazd do Wrotkarni Rolling Wings w Szczecinie.

-25 maj 2019- wyjazd do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

- 15 czerwiec 2019- wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.