Zebranie zespołu ds. rekrutacji do liceum

9:00, sala 2 - zebranie zespołu ds. rekrutacji do liceum (przewodnicząca - p. Anna Stańczak - Mańkowska)