Wycieczka do Berlina

9:30 - 17:00, bus - wycieczka chętnych uczniów do Berlina celem zwiedzenia Muzeum Nowego (kierownik - p. Joanna Cudziło)