Uwaga uczniowie!

W dniu 10 września 2019 r. od godziny 9.00 w gabinecie pielęgniarskim odbędzie się mierzenie uczniów szkoły w celu dostosowania stolików i krzeseł zgodnie z zasadami ergonomii oraz obowiązującą normą PN-EN 1729-1:2007.