Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że przedstawiciele Rady Rodziców wybrali ubezpieczyciela - firmę INTERRISK. Składka na jednego ucznia wynosi 46 zł.