Promocja naszego liceum

17:00 - udział dyrektora szkoły w zebraniu rodziców ósmoklasistów w Szkole Podstawowej w Białuniu celem promocji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie mieszczącego się w naszym budynku