Lekcja otwarta matematyki

8:00 - 12:00, samochód służbowy - wyjazd dyrektora szkoły i p. Sylwii Gerwatowskiej na lekcję otwartą matematyki do SP w Trzyglowie