Egzamin gimnazjalny - cz. hum.

9:00 - 10:00 - egzamin gimnazjalny (historia i WOS)
11:00 - 12:00 - egzamin gimnazjalny (język polski)
Uczniowie klas drugich gimnazjum mają dzień wolny.