Egzamin

14:00, gabinet dyrektora - egzamin na nauczyciela mianowanego dla nauczycielki języka angielskiego