Dni adaptacyjne dla I klas SP 8

9:00 - 13:00 - zajęcia adaptacyjne dla dzieci zapisanych do pierwszej klasy (odpowiedzialne: p. Ewa Sobańska oraz p. Justyna Owczarek)