Anita nagrodzona

Bardzo miło nam poinformować, że 6 lutego 2020 r. nasza licealistka Anita Wieczorek otrzymała z rąk wiceministra MEN Macieja Kopcia dyplom potwierdzający fakt przyznania Jej stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i wypłaca się w dwóch ratach: I (do końca listopada) 1200,00 zł i II (do końca kwietnia 2021 roku) w wysokości 1800,00 zł. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.