Prowadzimy nabór na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
Prowadzimy nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Naszym atutem są mało liczne klasy, doświadczona kadra pedagogiczna, nauka języka angielskiego oraz hiszpańskiego (od VII klasy - możliwość nauki języka niemieckiego), a także dołączone do planu lekcji niektóre zajęcia pozalekcyjne, w tym dla wszystkich gra w szachy, koło informatyczne, zabawy matematyczne. Sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny, niezbędne pomoce dydaktyczne oraz szafki dla uczniów. W szkole odbywa się szereg tradycyjnych imprez i konkursów, a sukcesy uczniów są promowane.

Od września klasy pierwsze oraz oddział przedszkolny rozpoczną edukację metodą Marii Montessori. Wybrane elementy tej metody będą realizować także klasy starsze.


Szkoła zapewnia dzieciom pomoc psychologa, pedagoga, socjoterapeuty, logopedy, pielęgniarki, opiekę świetlicową w godzinach 7:00 – 17:00, obiady. Budynek jest monitorowany.
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, zapraszamy do nas.