zaznacz odpowiedzi

Wskaż synonimiczną parę wyrazów

mol – moll

masaż – masarz

polny – polowy

dróżka – droga

Wskaż poprawne znaczenie wyrazu frapować

wstrząsać, szokować

wywierać silne wrażenie, zaciekawiać

być zdecydowanym

być bezwzględnym

Wśród przykładów znajdź ten, w którym słowa: cyfra, liczba lub ilość zostały niewłaściwie użyte

Miliard ludzi do cyfra astronomiczna

Cyfry na zegarze były częściowo niewidoczne

Zmalała liczba osób zainteresowanych greką

W czasie upału powinniśmy wypić ogromną ilość wody mineralnej

Wybierz właściwy wyraz tak, by zdanie było poprawne znaczeniowo. Sierotę z domu dziecka może …………………. rodzina, która zapewni mu właściwą opiekę

adaptować

adoptować

brak

brak

Jakim słowem możesz zastąpić wyraz kluczowy? Jako przewodniczący odgrywał kluczową rolę w kampanii wyborczej.

całkowitą

ogólną

najważniejszą

przypadkową

Wskaż przykład, w którym wyodrębniony wyraz lepiej nie zastępować innym słowem

Stało się jeszcze straszniej

Strasznie się cieszę

Strasznie się przestraszył

Strasznie się ubrudził

Wyraz wiodący nie możemy zastąpić wyrazem…

czołowy

przodujący

najlepszy

najgorszy

Wybierz właściwą definicję. Mediacja to:

każde pośrednictwo;

tylko pośrednictwo w sporze

brak

brak

Jakim wyrazem zastąpisz neologizm lideruje? Po pięciu rundach lideruje Jan Kowalski

prowadzi

kierowniczy

brak

brak

Wyróżnione błędnie użyte słowo zastąp odpowiednim wyrazem. Autor ukazał życie ludzkie od najciemniejszych zakątków

stron

kątów

aspektów

zakamarków

Zastąp wyróżniony wyraz właściwym słowem. Celnicy bardzo nisko zarabiają

dużo

tanio

dobrze

mało

Wskaż błędnie użyty wyraz. Suknia ślubna była koronnym punktem tego pokazu

suknia

punktem

koronnym

pokazu

Odpowiednikiem słowa opcja może być…

mediacja

koncepcja

adekwatność

ewidencja

Którym ze związków należy zastąpić w tym temacie? W tym temacie nic nie mogę dla państwa zrobić.

na ten temat

co do tego

w tej sprawie

brak

Wyeliminuj zbędny wyraz. Nasz naród musi odzyskać z powrotem utraconą wolność

utraconą

wolność

odzyskać

z powrotem

imię i nazwisko oraz jaka klasa

adres email