Plan lekcji klas I-III

  Od 24.04.2019 Nawrocka Szymczak Karasiak Kamńska Otrząsek Sobańska
  PON I A I B   II A  II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW 23 EW 15 EW
2. 9.10 - 9.55 12 EW 14 Zabawy mat. 11 EW 13 EW 23 Szachy ST REL
3. 10.05 - 10.50 Świet. Zabawy mat. 14 EW 11 EW 13 EW 23 EW 15 EW
4. 11.00 - 11.45 12 EW 14 EW 11 EW 13 JH 23 EW 15 EW
5. 11.55 - 12.40 12 JA 14 Szachy 11 EW 13 REL GP ZW 8 ZW
6. 12.55 - 13.40 12 JA 14 JH 11 JA 13 Szachy    
7. 13.55 - 14.40   7 Koło INF        
8. 14.50 - 15.35            
  ZW - zajęcia wyrównawcze ST - stołówka ZR - zajęcia rozwijające
  WTOREK I A I B   II A  II B   III A III B
, 8.15 - 9.00 12 EW 14 EW 11 JH 13 EW ST REL 15 EW
2. 9.10 - 9.55 12 JH 14 JA 7 EW INF 13 EW 23 EW 15 Szachy
3. 10.05 - 10.50 12 EW 14 EW 11 EW 7 EW INF 23 EW ST JH
4. 11.00 - 11.45 12 EW 14 EW 11 EW 13 JH 7 EW INF 15 JA
5. 11.55 - 12.40 7 EW INF 14 REL GP ZW   8/12 JA 15 EW
6. 12.55 - 13.40 12 ZR / O O O O O O
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35            
               
  ŚRODA I A I B   II A  II B   III A III B
1. 8.15 - 9.00 12 EW 14 EW ST REL 13 EW Aula WF Aula WF
2. 9.10 - 9.55 ST REL 14 EW Aula WF Aula WF 23 JH 15 EW
3. 10.05 - 10.50 Aula WF Aula WF 11 EW 13 EW 23 EW 15 JH 
4. 11.00 - 11.45 12 EW 14 EW 11 EW 8/13 JA 23 EW 15 EW
5. 11.55 - 12.40 12 EW GP ZW 11 EW 13 EW 23 EW 15 EW
6. 12.55 - 13.40     11 JA 13 EW 23 EW 15 EW
7. 13.55 - 14.40       13 ZW 14 ZKK 14 ZKK
8. 14.50 - 15.35            
               
               
  CZWARTEK I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW 23 EW ZR 15 EW
2. 9.10 - 9.55 12 EW 14 JH 11 Szachy 13 Zabawy mat. 23 EW 15 EW
3. 10.05 - 10.50 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW 23 EW 7 EW INF
4. 11.00 - 11.45 12 JA 14 EW 11 EW 13 EW 23 EW ST REL
5. 11.55 - 12.40 12 REL 14 EW 11 JH 8/13 JA 23 Zabawy mat. 15 JA
6. 12.55 - 13.40 12 JH 14 REL 11 Zabawy mat. O 8/23 JA 7 Koło INF
7. 13.55 - 14.40     14 ZKK 14 ZKK 23 JH 15 Zabawy mat.
8. 14.50 - 15.35            
               
               
  PIĄTEK I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 12 JA 14 EW 11 REL 7 Koło INF Basen Basen
2. 9.10 - 9.55 12 Szachy 14 JA 11 EW 13 REL Basen Basen
3. 10.05 - 10.50 12 EW 7 EW INF Basen Basen 23 EW 15 EW
4. 11.00 - 11.45 12 EW / Basen Basen 11 EW Basen 23 EW 15 EW
5. 11.55 - 12.40 Basen Basen 11 ZR 13 EW 8/6 JA 15 EW
6. 12.55 - 13.40 12 EW 14 ZR 11 JA 13 EW 23  REL 15 ZR
7. 13.55 - 14.40 12 ZW / 14 ZKK 14 ZKK   13 ZR    
8. 14.50 - 15.35