Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów pisemnych w dniu 12 stycznia 2019 r. oraz ustnych w dniu 18 stycznia 2019 r. dla słuchaczy PLO w roku szkolnym 2018/2019
 

Harmonogram egzaminów pisemnych w dniu 12 stycznia 2019 r. dla słuchaczy PLO

w roku szkolnym 2018/2019

 

GODZ.

SEM I – sala 2

SEM V – sala 1

9.00 – 10.30

Matematyka

Język polski

10.30 – 12.00

Język angielski

Matematyka

12.00 – 13.30

Język polski

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów ustnych w dniu 18 stycznia 2019 r. dla słuchaczy PLO

w roku szkolnym 2018/2019

                     Rozpoczęcie egzaminów godz. 16.00 do godz. 19.00 (dopuszczeniem do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac kontrolnych oraz z egzaminów pisemnych).

 

Język polski, historia, pp  – sala 1

Matematyka – sala 2

Informatyka – sala 4

Fizyka – sala 5

Język angielski – sala 6

Geografia – sala 8