NAUCZYCIELE
Plan lekcji - nauczyciele (3) PDF Drukuj Email
PN Magdalińska Owczarek Małycha Jarmuł Mańkowska Nawrocka Jakubowska Bogumił B. Pułka Szałapski Jasińska S. Zwierzyk PON
1   I b     II b   III b   I a       1.
2 I a   I c II a II b III a III b   I b       2.
3 I a I b   II a   III a III b   I c       3.
4   I b I c II a II b       III b       4.
5 I a   I c   II b III a     II a       5.
6           III a     II b       6.
7         II b       III a       7.
8                         8.
2 x AP  
WT                         WT
1 I a I b I c II a II b               1.
2 I a I b I c II a   III a III b           2.
3 I a I b I c   II b III a             3.
4   I b I c II a II b III a III b           4.
5     I c II a     III b           5.
6                         6.
7                     Taniec   7.
8                     Taniec   8.
9 Taniec
ŚR Magdalińska Owczarek Małycha Jarmuł Mańkowska Nawrocka Jakubowska Bogumił B. Pułka Szałapski Jasińska S. Zwierzyk ŚR
1 I a I b I c II a II b               1.
2 I a I b   II a II b III a III b           2.
3   I b I c II a II b III a III b     II a/b blokowo     3.
4 I a   I c   II b III a III b           4.
5 I a         III a III b           5.
6 I a           III b           6.
7 I a                       7.
8                         8.
9                         9.
CZW                         CZW
1 I a I b I c     III a III b           1.
2 I a I b I c II a II b III a III b           2.
3   I b I c II a II b         I a/b blokowo     3.
4 I a     II a II b III a III b           4.
5   I b I c II a II b III a III b           5.
6   I b   II a     III b           6.
7                         7.
8                         8.
9                         9.
PT Magdalińska Owczarek Małycha Jarmuł Mańkowska Nawrocka Jakubowska Bogumił B. Pułka Szałapski Jasińska Zwierzyk PT
1 I a   I c II a II b III a III b           1.
2 I a I b I c   II b   III b           2.
3   I b I c II a II b III a III b           3.
4 I a I b I c II a II b III a             4.
5 I a I b   II a   III a III b           5.
6 I a I b I c II a   III a             6.
7                         7.
8                         8.
2 x TZ  
 
Plan lekcji - nauczyciele (2) PDF Drukuj Email
PN Gerwatowska Kuczkowiak Motyk Bolechowska Ćmil Burda Cudziło P. Bąbelczyk Kąkol Pniewski Pocętek - Drozd Zawodnik Spór Grzybek PN
1 II b V b III b III a     I c      VI b I a/b dz.   V a   1
2   IV b II a III b   III a         I a/b dz.   V b   2
3   IV a III a II a   III b       VI a/b chł. VI a/b dz.   II b   3
4   NI KR I b II b   II a       VI a/b chł. VI a/b dz.   III a   4
5 VI b NI KR I a I b   II b III b SP     IV a IV b   I b   5
6 VI b NI WJ   VI a   III a I b SP   IV a IV b V a/b dz. V a/b chł. I c   6
7 II b NI WJ   I a   III b     IV b VI a V a/b dz. V a/b chł. VI b   7
8       II b     III a   VI a     2 x BJJ dla maluchów     8
9 NI PP
WT                             WT
1 II b IV a I b   I a   V b           III b   1
2   NI PP I a I b II a   V b     V a     II b III b 2
3 VI a IV b III a NI PP I b         V a     II a I a 3
4   IV b III b I a II b         V b     V a III a 4
5 I b SP   II a VI a III b   V a     V b IV b   I a I b 5
6       VI b I b   V a     III a/b chł. III a/b dz.   IV a II a 6
7         I a   I b G     III a/b chł. III a/b dz.   V b   7
8             III b G       2 x tenis stołowy     II b 8
9
ŚR Gerwatowska Kuczkowiak Motyk Bolechowska Ćmil Burda Cudziło P. Bąbelczyk Kąkol Pniewski Pocętek - Drozd Zawodnik Spór Grzybek ŚR
1   V b III a       I a      II a/b chł/ II a/b dz.   III b   1
2   IV b III a       VI b     II a/b chł/ II a/b dz.   0 "B"   2
3 VI b IV a I b       II a/b blokowo   V a II a/b blokowo     0 "A"   3
4   V a I a   I b       IV a   IV b       4
5 VI a V a I b II a I a       V b   IV b   I b   5
6 VI a IV a I a II b I b       IV b   V a/b dz. V a/b chł. I c   6
7   I c III b III a I a       VI b   V a/b dz. V a/b chł. IV b   7
8     III a       I b G         2 x BJJ      8
9.                     2 x siatkówka       9
 
CZW                             CZW
1   NI WJ III b III a II b   IV b   V a       II a   1
2 II b   III b VI b II a               0 "A"   2
3 II b V a II a NI KR III b     I a/b blokowo V b       III a   3
4 VI b V b   VI a NI PP   IV a   IV b           4
5 VI a NI KR   III b III a       IV a       IV b   5
6 VI a NI PP     III a       V b IV a     VI b   6
7 VI b     III b     III b G   V a IV a     VI a   7
8         NI PP         2 x tenis stołowy         8
9                             9
PT Gerwatowska Kuczkowiak Motyk Bolechowska Ćmil Burda Cudziło P. Bąbelczyk Kąkol Pniewski Pocętek - Drozd Zawodnik Spór Grzybek PT
1 II b IV b           basen   I a/b chł. basen       1
2 VI b IV a   NI WJ   III a   basen   I a/b chł. basen   0 "B" III b 2
3   V b I b III b       basen V a IV a basen   I a II b 3
4 VI b IV b I b III a   III b   basen   IV a basen   VI a I a 4
5 VI a V a II a VI b   I b   basen V b   basen   IV a III a 5
6     III b VI a   I a II b SP basen IV b   basen     I b 6
7     I a     II b VI a basen IV a   basen     II a 7
8           I b                 8
 
Plan lekcji - nauczyciele (1) PDF Drukuj Email
PON Podstawczuk Wasiluk Bogumił M. Jasielska Swirog Cudziło J. Batycki Radłowska Jurczak Bielczuk Osińska Dzwonkowska Grzeszczyk PN
1. VI a IV b IV a     II a   NI WJ   III a II a   I a chł. 1
2.     IV a   NI WJ II b   VI a/b (z) VI a/b (ś) 0 "A" V a   I a chł. 2
3.     V b   V a IV b   I a/b (ś) I a/b (p) I a/b (z) 0 "B"   II b 3
4.     V b I a V a III b   IV a/b (p) IV a/b (z) IV a/b (ś) I a   III a 4
5. VI a     III b NI WJ III a     V a/b (z) 0 "B" V a/b (ś)   II a 5
6.     II b I b II a I a       II a     III b 6
7.     NI PP I b III a II a             IV a 7
8.       I a II a               I b 8
  9
WT                           WT
1. VI a IV b   VI b II a NI PP V a III a/b (z) III a/b (ś) III a       1
2.     II b VI b III a VI a O "B" IV a/b (p) IV a/b (z) IV a/b (ś)       2
3.     IV a III b   VI b V b II a/b (z) II a/b (ś) III b       3
4.     IV a I b II a NI PP O "A" VI a/b (z) VI a/b (ś) I a       4
5.     II b I a III a   VI b     II b   IV a   5
6. VI a   NI PP I a   II b V b     II a   III b SP   6
7.     IV a     II a V a         II b   7
8.     3 x pedagog     III a           II a   8
ŚR Podstawczuk Wasiluk Bogumił M. Jasielska Swirog Cudziło J. Batycki Radłowska Jurczak Bielczuk Osińska Dzwonkowska Grzeszczyk ŚR
1. VI a     III b   V a VI b IV a/b (p) IV a/b (z) IV a/b (ś) III a I b   1
2.       III b   IV a VI a   V a/b (z) I c V a/b (ś) I a I b 2
3.   IV b   I a   V b II a / II b blokowo III a/b (z) III a/b (ś) I a 0 "B" VI a   3
4.           III a   VI a/b (z) VI a/b (ś) I b II a V b III b 4
5.       VI b   III b       II b I c IV a III a 5
6.       VI b   III a       III a I b III b G   6
7. VI a         I b         0 "A" III a IV a 7
8.                           8
9.                           9.
CZW                           CZW
1.     V b   II a VI b IV a I a/b (ś) I a/b (p) I a/b (ś) II b VI a I a dz. 1
2.     IV a   III a VI a IV b I a/b (ś) I a/b (p) I a/b (ś) V a V b I a dz. 2
3.     IV a I a / I b blokowo III a I a / I b blokowo I a / I b blokowo VI a/b (z) VI a/b (ś) III b I a IV b II a 3
4.     II b   V a     III a/b (z) III a/b (ś) I c I b II a II a 4
5.     II b   II a     NI PP V a/b (Z) I a V a/b (ś) VI b   5
6.   IV b NI KR   V a     II a/b (z) II a/b (ś)     III b G II b 6
7.   IV b NI PP         II a/b (z) II a/b (ś)     III a III a 7
8.                           8
9.                           9
PT Podstawczuk Wasiluk Bogumił M. Jaielska Swirog Cudziło J. Batycki Radłowska Jurczak  Bielczuk Osińska Dzwonkowska JN PT
1. VI a   V b   II a NI WJ IV a III a/b (z) III a/b (ś) I b V a VI b   1
2.     V b   V a NI KR VI a II a/b (z) II a/b (ś) II a III a IV b   2
3.     NI KR     III a IV b VI a/b (z) VI a/b (ś) 0 "B" 0 "A" I a   3
4.     NI KR   NI WJ II b     V a/b (Z) 0"A" V a/b (ś) III b SP   4
5.     IV b III b logopeda I a    NI KR     II b II b   5
6.     IV a VI b III a II a         I c V b   6
7.       VI b   III b           I b   7
8.                       2 x Fitness   8
 
Terminy posiedzeń RP PDF Drukuj Email

Terminy posiedzeń rady pedagogicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

1.      29 sierpnia 2014 r. (piątek), godz. 10:00 – posiedzenie organizacyjne

2.      30 października 2014 r. (czwartek), 14:30 – śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania

3.      15 stycznia 2015 r. (czwartek), 14:45 – klasyfikacja śródroczna

4.      4 lutego 2015 r. (środa) – podsumowanie I semestru

5.      9 kwietnia 2015 r. (czwartek), 14:30 - śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania

6.      19 czerwca 2015 r. (piątek), 14:45 – klasyfikacja roczna

 
Zobowiązanie dla nauczycieli PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo.

Z uwagi na klasowe zebrania rodziców w dniu 19 maja 2014 r., których celem jest przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, zobowiązuję wszystkich nauczycieli nie pełniących funkcji wychowawcy do pozostawania w szkole w tym dniu w godzinach 16:30 – 18:00 do dyspozycji rodziców.

Z poważaniem – dyr. Remigiusz Podstawczuk

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4
W naszej placówce znajdują sie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 4, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Liceum Zaoczne, Prywatne Liceum Uzupełniające. Kształcenie integracyjne, jezyk angielski, jezyk hiszpański, jezyk niemiecki; nowoczesne tablice i systemy interaktywne, sale komputerowe, radiowęzeł, gazetka szkolna, akademia piłkarska, akademia sztuk walki, zajęcia szachowe, scianka wspinaczkowa oraz szeroka gamma innych zajęć pozalekcyjnych. Przed budynkiem szkoły umieściliśmy maskotkę szkolną dinozaura o imieniu " Dino ". Do dyspozycji mamy nowego szkolnego minibusa co umozliwia nam poruszanie sie w kierunku wielu wspaniałych miejsc w naszym kraju jak równiez poza jego granicami. Zapraszamy - Zespół Szkół Prywatnych "Szkolna 13" w Goleniowie sp. z o.o., ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Polityka cookies.

Akceptuje polityke cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information