Zebranie zespołu ds. rekrutacji do liceum

12:00, sala 2 - zebranie zespołu ds. rekrutacji uzupełniającej do liceum (przewodnicząca - p. Anna Stańczak - Mańkowska) Rekrutacja uzupełniająca od 12:00 12 lipca do 15:00 16 lipca.