Zdrowe przysmaki Marszałka

Od 9:55 na przerwach w hollu przy wejściu głównym - poczęstunek dla uczniów i pracowników oraz gości (rodziców, dziadków). Serwowane będą przysmaki marszałka Józefa Piłsudskiego (koordynatorzy akcji - p. Elżbieta Wasylów oraz jej wierny pomocnik Weronika Dudarewicz)