Zajęcia liceum dla dorosłych

Zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych według planu