Wycieczka do Szczecina

7:50 - 15:00, autokar - wycieczka uczniów klas V a i V c do Szczecina (kierownik - p. Klaudia Wojda)