Wspólny śpiew

11:11 - udział szkoły w ogólnopolskiej akcji śpiewania 4 zwrotek polskiego hymnu (koordynator - p. Paula Kurdziel)