Wielki Bal Polski

9:00 - 10:50, aula - Wielki Bal Polski dla uczniów klas I - III; 11:00 - 12:40 - dla uczniów klas IV - VII (organizator - p. Elżbieta Wasylów)