Warsztaty dla nauczycieli

14:45 - 15:30, sala 2 - aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczyciela (warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez p. Magdalenę Subocz)