Udzał w festiwalu

7:00, PKP, powrót ok. 13:00 - wyjazd reprezentacji szkoły do Domu Kultury w Nowogardzie na Regionalny Konkurs Pieśni Patriotycznej pn. "Polskie drogi" (opiekun - p. Paula Kurdziel)