Termin potwierdzenia woli uczęszczania do liceum

15:00 - upływ terminu potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie mieszczącego się w naszym budynku poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego