Szkolenie dla wszystkich pracowników

13:00 - 16:00, sala 1 - szkolenie dla wszystkich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy (obecność obowiązkowa)