Spotkanie zespołu kierowniczego

11:45 - 12:20 - spotkanie zespołu kierowniczego celem omówienia bieżących spraw szkoły