Spotkanie zespołu kierowniczego

9:10 - 9:40 - spotkanie zespołu kierowniczego celem omówienia bieżących spraw szkoły