Realizujemy program "EMPATIA"

Co decyduje o tym, że człowiek osiąga sukces w życiu? Wbrew pozorom, wcale nie wysokie IQ, ale sztuka dogadywania się z ludźmi.

Empatię rozumiemy jako współodczuwanie, zdolność do rozumienia oraz podzielania uczuć innego człowieka. Dowiedziono, że zdolność do empatii maleje wraz z wiekiem. Najbardziej empatyczne są dzieci lecz szybko tę naturalną umiejętność tracą. Empatia ma ogromny wpływ na przystosowanie do życia w społeczeństwie, na nawiązywanie kontaktów i relacji z innymi ludźmi. W każdym zawodzie (mniej lub bardziej), potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem Są to umiejętności kluczowe aby osiągnąć w życiu sukces. Ludzie lgną do osób empatycznych. Empatia warunkuje:
•    zachowania altruistyczne,
•    sprzyja rozwojowi postaw prospołecznych,
•    pozytywnie wpływa na proces kontrolowania, jak i hamowania zachowań agresywnych,
•    sprzyja podejmowaniu współpracy,
•    współwystępuje również z tendencją do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Empatia to współodczuwanie, zdolność do rozumienia oraz podzielania uczuć innego człowieka. Umiejętność ta ma na celu promowanie ważnych wartości takich jak szanowanie poglądów  innych ludzi, promowanie wiary we własne możliwości  i pozytywne nastawienie do świata.

Rozwijanie empatii to nauka tego, co dobre, a co złe. Wzbudzanie chęci do pomocy innym pozwala dzieciom porządkować świat i określić swoje w nim miejsce.  A zachowania empatyczne pozwolą im polubić siebie.

 

Zasady programu Empatia

  1. Bądź uważny na to, co się dzieje wokół ciebie; reaguj na dostrzeżone przejawy zła osobiście lub informuj pedagoga, nauczyciela.
  2. Służ pomocą, gdy inni jej potrzebują (np. w czasie choroby lub trudnych sytuacjach losowych, pomagaj w nauce słabszym).
  3. Nie śmiej się z innych (bezpośrednio lub za pomocą mediów), ty też miewasz trudne chwile. Postaw się w sytuacji drugiego człowieka.
  4. Rozwiązuj konflikty sprawiedliwie, biorąc pod uwagę uczucia i racje wszystkich uczestników sporu.
  5. Panuj nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi; aby to osiągnąć, naucz się nazywać własne uczucia, akceptować je i odpowiednio reagować na nie.
  6. Bądź prawdomówny, czasem trzeba przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje.
  7. Ufaj we własne możliwości i trzymaj się ustalonych zasad; od twojej postawy naprawdę dużo zależy.