Promocja szkoły

16:00 - udział dyrektora szkoły w zebraniach rodziców uczniów klas gimnazjalnych w Maszewie celem promocji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie mieszczącego się w naszym budynku