Posiedzenie rady pedagogicznej

14:45 - 16:00, sala 1 - klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej